ماشین آلات بوجاری حبوبات

ماشین آلات کامل و چند مرحله ای برای آماده سازی محصول به منظور بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

درجه بند و پاک کن اصلی

پاک کردن یا جداسازی ضایعات از محصول اصلی و درجه بندی آن در 4 سایز