ماشین آلات بوجاری حبوبات

ماشین آلات کامل و چند مرحله ای برای آماده سازی محصول به منظور بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

شن گیر

ساخته شده برای خاک گیری و شن گیری و همچنین اجسام یا ضایعات بزرگتر از محصول مد نظر با دقتی بالا و بدون آسیب رساندن به محصول