ماشین آلات پوست گیری مغز و خلال کن

ماشین آلات تکی و همچنین خط کامل تمام اتومات برای پوست گیری پوست نرم مغز و خلال کن با عملکردی پیوسته بدون دخالت دست از مرحله فرآوری تا خشک کنی و آماده سازی برای بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

خشک کن

خشک کردن مغز پسته ، بادام و سایر محصولات مشابه بصورت تمام اتومات و پیوسته با رعایت تمامی حساسیت های تولیدی از قبیل خشک شدن یکنواخت، بدون تغییر رنگ و سریع بدون دخالت نیروی انسانی