ماشین آلات پوست گیری مغز و خلال کن

ماشین آلات تکی و همچنین خط کامل تمام اتومات برای پوست گیری پوست نرم مغز و خلال کن با عملکردی پیوسته بدون دخالت دست از مرحله فرآوری تا خشک کنی و آماده سازی برای بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

خط کامل و تمام اتومات پوست گیری مغز,بادام,پسته و زردآلو

خط کاملی از ماشین آلات برای پوست گیر مغز پسته (تولید مغز سبز پسته) و یا بادام (تولید بادام سفید) با فرآیندی تمام اتومات و پیوسته بدون دخالت نیروی انسانی از ابتدا تا مرحله بسته بندی