ماشین آلات عمل آوری مغز ( مغز کن )

ماشین آلاتی کامل شامل تمامی مراحل برای شکستن پوست سخت و جدا سازی پوست از مغز پسته، بادام، فندق، هسته، گردو و تحویل مغز سالم و درجه بندی شده با عملکردی پیوسته و تمام اتومات بدون تماس دست

دسته بندی ماشین آلات

سیکلون گرد و غبار گیر

جذب، تجمیع و فیلتراسیون ذرات معلق هوا و گرد و غبار ناشی از فن های دستگاه ها و جلوگیری از پخش ذرات به فضای سالن 

- قابل استفاده در مراحل غربال و الک کردن و تفکیک پوست از مغز یا به اصطلاح باد کش کردن توسط دستگاه های مرتبط

- بدون موتور و مصرف برق

- در اندازی های مختلف بر اساس نیاز و محاسبات فن

- سادگی عملکرد واستحکام بالای دستگاه