اخبار

لغو تحریم های ایران و تحولی عظیم در انتظار بازار پسته جهانی
روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی با اشاره به ترس آمریکایی ها از بازگشت قدرتمندانه ایران به بازار پسته جهانی با توجه به لغو تحریم ها علیه این کشور ، عنوان کرد که تحولی عظیم در انتظار این بازار است.

بیشتر